Przedszkole Integracyjne

Przedszkole Integracyjne

OFERTA DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Oferta dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zapraszamy do naszego wyjątkowego przedszkola, gdzie każde dziecko ma szansę na rozwijanie swojego potencjału, niezależnie od swoich potrzeb edukacyjnych. Nasza placówka otwarta jest dla małych i dużych odkrywców z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Poprzez Integrację dzieci uczą się:

Przedszkole Integracyjne
  1. Empatii: Dzieci uczą się rozumieć i doceniać punkt widzenia innych osób, co prowadzi do wykształcenia empatii. To umiejętność, która pozwala na budowanie zdrowych relacji i współczucie wobec innych.
  2. Tolerancji i akceptacji: Integracja uczy dzieci, że różnice są naturalne i że każdy jest inny. Dzieci uczą się akceptować inność innych i szanować to, co odróżnia je od siebie.
  3. Rozwiązywania konfliktów: Poprzez interakcję z rówieśnikami o różnych potrzebach i perspektywach, dzieci uczą się rozwiązywać konflikty w sposób spokojny i konstruktywny. To umiejętność, która przydaje się w dorosłym życiu.
  4. Współpracy: Integracja promuje współpracę i zrozumienie, co jest kluczowe w wielu aspektach życia, od pracy w zespole po zaangażowanie w działalność społeczną.
  5. Rozwoju umiejętności komunikacyjnych: Dzieci uczą się jasno wyrażać swoje myśli i uczucia, a także słuchać innych. To kluczowa umiejętność, która ułatwia nawiązywanie relacji i budowanie trwałych kontaktów.
  6. Samodzielności i odpowiedzialności: Integracja zachęca dzieci do podejmowania decyzji i działania na własną rękę. To pomaga w rozwijaniu umiejętności samodzielności i odpowiedzialności za własne czyny.
  7. Zrozumienia kulturowego i społecznego: Dzieci uczą się o różnych kulturach, tradycjach i sposobach życia dzięki interakcji z rówieśnikami o różnym pochodzeniu. To rozwija ich rozumienie i szacunek dla różnorodności.
  8. Zwiększenia samooceny: Dzieci, które uczestniczą w procesie integracji, doświadczają sukcesów i zdobywają pewność siebie, co ma pozytywny wpływ na ich samoocenę.
  9. Równości i sprawiedliwości: Integracja promuje ideę równości i sprawiedliwości, ucząc dzieci, że każdy ma prawo do szansy na rozwój i spełnienie swojego potencjału.

Godziny otwarcia

Pn-Pt 6-30-17.30
Przedszkole pracuje cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (dwa tygodnie).

Adres

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi ,,Misiowa Dolinka”
ul. Piastowska 29, 42-500 Będzin